تسمه سفت کن کولر 206

(1)


With shipment Self pick-up for $0.00

دسته بندی:
تسمه سفت کن های 206.

قطعه فوق بر روی تمامی تیپ های خودروی 206 و رانا نصب می گردد و مسئولیت سفت کردن تسمه دینام به صورت خود تنظیم و متناسب با کششهای متفاوت تسمه به علت تغییر دور موتور و یا روشن و خاموش کردن مصرف کننده ها (کمپرسور کولر و پمپ هیدرولیک ) را به عهده دارد.تمامی تست های پژو بر روی قطعه فوق انجام شده و این قطعه شامل گارانتی یک ساله می باشد.