واتر پمپ 405

(1)


With shipment Self pick-up for $0.00

دسته بندی:
سایر.

قطعه فوق بر روی خودروی 405 نصب می گردد.وظیفه قطعه فوق پمپ کردن مایع خنک کنندهداخل سیلندر و موتور بوده که گشتاور مورد نیاز خود را از موتور خودرو تأمین می کند. تمامی تست های عملکرد و دوام طبق استاندارد پژو بر روی قطعه فوق انجام شده و این قطعه شامل گارانتی یک ساله می باشد.