هرزگرد کولر

(1)


With shipment Self pick-up for $0.00

دسته بندی:
تسمه سفت کن های 206.

قطعه فوق بر روی تمامی تیپ های خودروی 206 و رانا نصب می گردد و مسئولیت بیشتر کردن محیط درگیر تسمه بر روی قطعات مصرفی (دینام،پمپ هیدرولیک،کمپرسورکولر) را به عهده دارد.تمامی تست های پژو بر روی قطعه فوق انجام شده و این قطعه شامل گارانتی یک ساله می باشد.