پیک جوش

(1)


With shipment Self pick-up for $0.00

دسته بندی:
پیک جوش و برش.

پیکهای جوشکاری چهار لوله و نازل که با تغییر نازلها قابلیت جوشکاری نمودن ضخامتهای مختلف ورق ها را دارا می باشند. طرح این محصول سوئیسی بوده وسوخت آنها استیلن یا پروپان (بوتان)می باشد. نازلهاي ذوبان از نوع " نازلِ مخلوط كننده " هستند كه از كمترين مقدار گاز براي پيش گرمايي استفاده كرده و بيشترين مقاومت را در برابر برگشت شعله دارند .کلیه تست های استاندارد ملی ایران روی این محصول انجام شده است.برای توضیحات بیشتر به دفترچه راهنمای این محصولات مراجعه شود.